Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Pwy di Pwy?/Who's Who

Picture 1 Pennaeth / Headteacher
Picture 2 Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Picture 3 Pennaeth cynorthwyol / Assistant head teacher Bl6
Picture 4 Pennaeth uned Bl 3+4 / Head of Yr 3 +4 department
Picture 5 Pennaeth uned Bl 1+2 / Head of Yr 1 +2 department
Picture 6 Pennaeth uned y Bl cynnar /Head of Early years dep
Picture 7 Athro Bl 6 / Year 6 class teacher
Picture 8 Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 class teacher
Picture 9 Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 class teacher
Picture 10 Athrawes Bl 4 / Year 4 class teacher
Picture 11 Athrawes Bl 4 / Year 4 class teacher
Picture 12 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 class teacher
Picture 13 Athro Blwyddyn 3 / Year 3 class teacher
Picture 14 Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 class teacher
Picture 15 Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 class teacher
Picture 16 Athrawes Blwyddyn 1 / Year 1 class teacher
Picture 17 Athrawes Dosbarth Derbyn / Recpetion class teacher
Picture 18 Athrawes y meithrin / Nursery class teacher
Picture 19 Athrawes y meithrin / Nursery class teacher
Picture 20 Athrawes CPA / PPA teacher
Picture 21 Athrawes CPA / PPA teacher
Picture 22 Cynorthwywraig Bl 2 / Yr 2 classroom assistant
Picture 23 Cynorthwywraig Bl 2 / Yr 2 classroom assistant
Picture 24 Cynorthwywraig Bl 1 / Yr 1 classroom assistant
Picture 25 Cynorthwywraig Bl 1 / Yr 1 classroom assistant
Picture 26 Cynorthwywraig y derbyn / Recept assistant
Picture 27 Cynorthwywraig y derbyn / Recept assistant
Picture 28 Cynorthwy-ydd y derbyn / Recept assistant
Picture 29 Cynorthwywraig y meithrin / nursery assistant
Picture 30 Cynorthwywraig y meithrin / nursery assistant
Picture 31 Rheolwr y swyddfa / Office manager
Picture 32 Gofalydd / Caretaker
Picture 33 Cogyddes / Cook
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Top