Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Categoreiddio ysgolion / Schools categorisation

YSGOL CATEGORI GWYRDD / GREEN CATEGORY SCHOOL

 

Annwyl Rieni,

Rwy’n siŵr fod nifer fawr ohonoch eisoes wedi clywed neu ddarllen ein bod wedi llwyddo i gynnal ein statws fel YSGOL WERDD am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sydd wrth gwrs yn achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Tirdeunaw.

 

Ysgolion Categori Gwyrdd
• Ysgolion hynod o effeithiol
• Mae gan yr ysgolion yma brofiad a chysondeb o ran codi safonau ac mae ganddynt y capasiti i gefnogi datblygiad ysgolion eraill

 

Llongyfarchiadau mawr i’r holl staff a’r disgyblion!

Ms J James
Pennaeth

 

Dear Parents,

I’m sure that many of you will already have heard or read that this school has succeeded in maintaining our GREEN school status for the fourth year in succession, which is certainly a source of great pride and satisfaction to us all at Ysgol Gymraeg Tirdeunaw.

 

Green category schools

• Highly effective.
• These schools have a track record of raising standards and have the capacity to support other schools to do better.

 

Congratulations to all the staff and the pupils!

Ms J James
Headteacher

 

 

Top