Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Coronafirws / Coronavirus

Llythyr Meithrin Bore - Amseroedd Newydd / Morning Nursery - Start Times

Llythyr Symptomau Covid-19 / Symptom Letter COVID-19

Gwybodaeth am Fis Medi / Information about September

Llythyr o'r Sir am Fis Medi / A letter from County about September

Llythyr Dychwelyd i'r Ysgol 26.06.20 / Returning to School Letter 26.06.20

Gwybodaeth ar ail-agor yr ysgol ar 29ain o Fehefin (19.6) / Information on re-opening the school on 29th of June (19.6)

Gwybodaeth diweddar ail-agor yr ysgol 16.6 / Re-opening of school update letter 16.6

Gwybodaeth i Weithwyr Allweddol / Key Workers Information

Ffurflen Iechyd i lenwi / Health form to complete

Gwybodaeth o'r Sir am sefyllfa ysgolion 13/5/20 / Information from County about the school situation 13/5/20

Holiadur o'r Sir am agor Ysgolion ar 29ain o Fehefin / Questionnaire from the County on the re-opening of Schools on 29th of June

Top