Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Pwy di Pwy?/Who's Who

Picture 1 Pennaeth / Headteacher
Picture 2 Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Picture 3 Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Head
Picture 4 Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher
Picture 5 Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher
Picture 6 Cynorthwywraig
Picture 7 Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Picture 8 Pennaeth Uned 3 a 4 / Head of Dept 3 & 4
Picture 9 Athro Blwyddyn 4 / Year 4 Teacher
Picture 10 Cynorthwywraig
Picture 11 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Picture 12 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Picture 13 Cynorthwywraig
Picture 14 Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 Teacher
Picture 15 Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 Teacher
Picture 16 Cynorthwywraig
Picture 17 Pennaeth Uned 1 a 2 / Head of Dept 1 & 2
Picture 18 Athrawes Blwyddyn 1 / Year 1 Teacher
Picture 19 Cynorthwywraig
Picture 20 Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Picture 21 Cynorthwywraig
Picture 22 Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Picture 23 Cynorthwywraig
Picture 24 Athrawes Meithrin / Nursery Teacher
Picture 25 Cynorthwywraig
Picture 26 Cynorthwywraig
Picture 27 Athrawes CPA / PPA Teacher
Picture 28 Athrawes CPA / PPA Teacher
Picture 29 Athrawes CPA / PPA Teacher
Picture 30 Gofalydd / Caretaker
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Top