Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Pwy di Pwy?/Who's Who

Picture 1 Pennaeth / Headteacher
Picture 2 Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Picture 3 Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Head
Picture 4 Cynorthwywraig
Picture 5 Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher
Picture 6 Cynorthwywraig
Picture 7 Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Picture 8 Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Picture 9 Cynorthwywraig
Picture 10 Athro Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Picture 11 Pennaeth Uned 3 a 4 / Head of Dept 3 & 4
Picture 12 Athro Blwyddyn 4 / Year 4 Teacher
Picture 13 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Picture 14 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Picture 15 Cynorthwywraig
Picture 16 Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Picture 17 Pennaeth Uned 1 a 2 / Head of Dept 1 & 2
Picture 18 Cynorthwywraig
Picture 19 Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 Teacher
Picture 20 Cynorthwywraig
Picture 21 Athrawes Blwyddyn 1 / Year 1 Teacher
Picture 22 Cynorthwywraig
Picture 23 Athrawes Blwyddyn 1 / Year 1 Teacher
Picture 24 Cynorthwywraig
Picture 25 Pennaeth Meithrin a Derbyn / Head Nursery & Rec'n
Picture 26 Cynorthwywraig
Picture 27 Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Picture 28 Cynorthwywraig
Picture 29 Athrawes Meithrin / Nursery Teacher
Picture 30 Athrawes Meithrin / Nursery Teacher
Picture 31 Cynorthwywraig
Picture 32 Cynorthwywraig
Picture 33 Athrawes CPA / PPA Teacher
Picture 34 Athrawes CPA / PPA Teacher
Picture 35 Gofalydd / Caretaker
Picture 36 Gofalydd / Caretaker
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Top