Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Pwy di Pwy?/Who's Who

Pennaeth / Headteacher
Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Head
Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher
Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Pennaeth Uned 3 a 4 / Head of Dept 3 & 4
Athro Blwyddyn 4 / Year 4 Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 Teacher
Athrawes Blwyddyn 2 / Year 2 Teacher
Cynorthwywraig
Pennaeth Uned 1 a 2 / Head of Dept 1 & 2
Cynorthwywraig
Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes Meithrin / Nursery Teacher
Cynorthwywraig
Athrawes CPA / PPA Teacher
Athrawes CPA / PPA Teacher
Athrawes CPA / PPA Teacher
Gofalydd / Caretaker
Top