Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Adnoddau Darllen / Reading Resources

Dyma dudalen yn cynnig syniadau ar ddarllen gyda'ch plentyn adref.Mae deg munud o ddarllen ar y cyd yn ddyddiol yn gallu helpu eich plentyn i dyfu i fod yn ddysgwr hyderus a hapus - ac mae'n dipyn o hwyl. 

Here is a page offering you ideas on reading with your child at home. Just ten minutes shared reading a day can help your child grow into a happy, confident learner - and it's also loads of fun! 

Ymunwch gyda'r Llyfrgell am lyfrau ar lein am ddim / Join the Library for free online books

Y Cerrig Hud | Amser Stori Atebol

An enchanting bilingual story book about Peter, a young boy who discovers magical stones that transform into all kinds of interesting shapes and animals. Thi...

Top