Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cynllun Gwella Ysgol / School Development Plan

Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn eu cymryd i wella deilliannau i ddysgwyr. The school development plan (SDP) is the school’s strategic plan for improvement. It sets out the actions a school will take to improve learner outcomes.

Top