Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Tudalen Ddosbarth/Class Pages

Cyflwyniadau Unedau Medi 2021/

Unit Presenations September 2021

Cyflwyniad y Derbyn / Reception Presentation

Ffilm y Derbyn / Reception Film

Cyflwyniad Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 & 2 Presentation

Cyflwyniad Blwyddyn 1 a 2

Cyflwyniad Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4 Presentation

Cyflwyniad Bl 3 a 4

Cyflwyniad Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 Presentation

Cyflwyniad 5 a 6 / 5 & 6 Presentation

Fideo Cân yr Ysgol / School Song Video

Cystadleuaeth Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas / Dylan Thomas International Day Competition

Still image for this video
Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas gwnaeth DylanED ym Mhrifysgol Abertawe wahodd plant dros Gymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig. Rydym yn falch iawn o’n disgyblion a’u campweithiau. Arbennig!

As part of this year’s International Dylan Thomas Day Swansea University invited pupils to take part in a fantastic competition. We are very proud of our pupil entries and their acheivements! Gwaith Gwych! Da iawn chi!

Dathliadau Diwrnod VE / VE Day celebrations

Still image for this video

Ffilm wrth rai o'n disgyblion i'r athrawon! Diolch blant! Hyfryd i weld chi yn mwynhau a cadw'n ddiogel! Diolch / A film from some of our pupils for the teachers. Fantastic! So nice to see you all enjoying and staying safe. Thank-you

Still image for this video

Gwaith y disgyblion yn gwneud dwdls Oriel Odl / Pupils following Oriel Odl's doodles

Still image for this video

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw - 'Sebona Fi' gan Yws Gwynedd

Neges Pasg i'r disgyblion / An Easter Message for our pupils

Still image for this video

Posteri cefnogi gwaith GIG / Posters supporting the NHS

Still image for this video

Chwilio am her arall? Dyma ein argymhellion...

Looking for more challenges? Here are our suggestions...

Oriel Odl

Adnoddau Twinkl am ddim / Twinkle Resources for free

Adnoddau Dyddiol am Ddim /Free Daily Resources

Cliciwch yma i lawrlwytho yr amserlen / Click here to download the timetable

Information and advice for children and young people about Coronavirus./Gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc am Coronafirws.
Top