Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Gwybodaeth Gwisg Ysgol/Uniform Information

GWISG YSGOL / SCHOOL UNIFORM :

Anogwn ein disgyblion i wisgo gwisg swyddogol yr ysgol. Yn ogystal, mae esgidiau a gwisg addas yn angenrheidiol ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol. Disgwylir i ddisgyblion newid cyn y wers ac yna nôl i’w gwisg ysgol ar ddiwedd y wers. Nid yw jîns neu ddillad a chanddynt sloganau neu logos masnachol arnynt yn dderbyniol fel gwisg ysgol. Fe fydd sawl cyfle yn ystod y flwyddyn i wisgo’n hamddenol ar ddiwrnodau pwrpasol (e.e. “Plant mewn Angen”).

Erfynnir arnoch i osod enw eich plentyn yn glir ar ei dd/dillad. Oni wneir hyn ni fydd modd i ni ddod o hyd i ddillad coll.

 

Pupils are encouraged to wear the school’s official uniform. Also, appropriate clothes and footwear are essential for Physical Education lessons. Pupils are required to change into these clothes before the lesson and back into uniform after the lesson. Denim jeans and clothes bearing commercial slogans and logos are not acceptable as school uniform. There are however sveral opportunities during the year to “dress down” on designated days (For example, “Children in Need”).

We urge you to write your child’s name clearly on his/her clothes. Unless this is done, we will not be able to identify the owners of any lost property

 

Gallwch brynu ein gwisg ysgol: Our school uniform can be purchased from:

 

Sports Scene

Heol Clase

Treforys

 

Dyma ein gwisg ysgol:

• trowsus glas tywyll / crysau polo gwyn a chrysau chwys

gwyrdd

• esgidiau addas, du os yn bosib, (merched - sodlau isel,

heb ormod o strapiau a.y.y.b.)

• yn yr haf, siorts glas tywyll a chrysau-t yr ysgol

• ffrog brith (gwyrdd a gwyn) ar gyfer y merched yn yr

haf

• ni ddylid gwisgo tlysau o gwbl ar wahân i watsys.

Ar gyfer Addysg Gorfforol, dylid gwisgo:

• crys-t gwyrdd yr ysgol a siorts glas tywyll.

Gellir gwisgo trowsus loncian glas tywyll ar gyfer Addysg Gorfforol awyr agored mewn tywydd oer.
 

 

School Uniform

Our school uniform is as follows:

• navy skirt or pinafore dress/navy trousers or shorts

(not football shorts)

• white polo shirt

• green school sweatshirt

• sensible footwear, preferably black (girls - low heels,

not too many straps etc.)

• in summer - girls - green and white checked dress

• no jewellery should be worn except watches and

stud-type earrings in pierced ears

Physical Education:

• School green t-shirt and navy shorts.

Track suits may be worn for outdoor activities when the

weather is cold.

 

 

 

Top