Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Gwersi / Lessons

Gallwch arbed eich gwaith yn eich ffeil HWB, ei gwblhau ar bapur, neu gallwch ei e-bostio i'ch athro/athrawes.

You can save your work in your HWB file, complete it on paper, or you can e-mail it to your teacher.

 

Mr I Mainwaring: mainwaringi12@hwbcymru.net

Mrs C. Davies: daviesc1036@hwbcymru.net

Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms

Syllu ar y Ser / Stargazers

Peiriant Sgrech / Scream Machine

Pyllau Glo a'u Merlod / Pits and Ponies

Yr Ynys Hudol / Alchemy Island

Top