Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Ysgol Newydd / New School

 

Rydym wedi paratoi ffilmiau byr i rieni er mwyn dangos i chi yr ardaloedd gollwng a casglu i bob blwyddyn. 

 

We have prepared short films for parents to show you the drop-off and pick-up areas for each year group. 

 

Mynedfa Meithrin / Nursery Entrance

Mynedfa Derbyn / Reception Entrance

Mynedfa Blwyddyn 1 / Year 1 Entrance

Mynedfa Bl 2 / Year 2 Entrance

Mynedfa 3 a 4 / Year 3 & 4 Entrance

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Mynedfa 5 a 6 / Year 5 & 6 Entrance

Hwyl Fawr Tirdeunaw Hydref 2021 / Goodbyw Tirdeunaw October 2021

Ysgol Newydd YGG Tirdeunaw Hydref 2021 / New School Site October 2021

Ymweliad y Cyngor Ysgol a Cyngor Eco / School Council and Eco Council Visit

Still image for this video

Yr Ysgol Newydd / The New School

Awyrlun o'r ysgol newydd / Aerial view of the new school

Lluniau Mis Ebrill 2021 o'r Adeilad Newydd / April Pictures of the New Build

Lluniau Datblygiad yr Adeilad Newydd Chwefror 2021 / New Build Progress Pictures February 2021

Still image for this video

Gwybodaeth o'r Sir am gynhyddu maint ac adleoli YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw a newidiadau cysylltiedig i ddalgylchoedd / Increased size and relocation of YGG Tan-y-lan and YGG Tirdeunaw and associated changes to catchment areas

Top