Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Ysgol Newydd / New School

Ysgol Newydd YGG Tirdeunaw Hydref 2021 / New School Site October 2021

Ymweliad y Cyngor Ysgol a Cyngor Eco / School Council and Eco Council Visit

Still image for this video

Yr Ysgol Newydd / The New School

Awyrlun o'r ysgol newydd / Aerial view of the new school

Lluniau Mis Ebrill 2021 o'r Adeilad Newydd / April Pictures of the New Build

Lluniau Datblygiad yr Adeilad Newydd Chwefror 2021 / New Build Progress Pictures February 2021

Still image for this video

Gwybodaeth o'r Sir am gynhyddu maint ac adleoli YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw a newidiadau cysylltiedig i ddalgylchoedd / Increased size and relocation of YGG Tan-y-lan and YGG Tirdeunaw and associated changes to catchment areas

Top