Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Ysgol Newydd / New School

Gwybodaeth o'r Sir am gynhyddu maint ac adleoli YGG Tan-y-lan ac YGG Tirdeunaw a newidiadau cysylltiedig i ddalgylchoedd / Increased size and relocation of YGG Tan-y-lan and YGG Tirdeunaw and associated changes to catchment areas

Top