Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Lluniau / Photographs

Cwtsh Chwarae

Sesiwn fyfyrdod / Meditation session

Cyngerdd Nadolig / Christmas concert

Sut mae bwyd yn newid? / How does food change?

Plant mewn angen / Children in need

Creu tost / Making toast

Hylendid dwylo / Hand hygiene

Blasu ffrwythau / Fruit tasting

Adrodd Stori Pie Corbett / Retelling a story

Ymarfer Corff. P.E.

Gweithgareddau Y Bachgen Bach Toes. The Gingerbread Man activities.

Wythnos ysbrydoli

Wythnos Ysbrydoli / Inspiration Week
Coginio gyda 'Cooking Together Wales' / Cooking
Helfa Hydref / Autumn Hunt
Mathactif
Coginio bisgedi / Cooking biscuits
Didoli a thrafod data / Sorting and data handling
Top