Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Hylendid / Hygiene

GOLCHI DWYLO / WASHING HANDS

Dengys ffigurau y gall plant gael annwyd dair gwaith yn amlach nag oedolion a gallant gael anhwylder stumog cymaint â thair gwaith y flwyddyn. Mae nifer o resymau am hyn. Tan y byddant yn bump oed mae eu hamddiffyniad naturiol, drwy’r system imiwnedd, yn dal i ddatblygu. At hynny, mae plant yn dueddol o gyffwrdd â’i gilydd yn aml (wrth chwarae, er enghraifft) ac o ganlyniad mae germau yn lledaenu’n haws rhwng plant nag ydynt rhwng oedolion.

 

Sut mae germau’n lledaenu?

Gall germau fel yr annwyd cyffredin ledaenu’n hawdd o gwmpas ein hysgolion a’n cartrefi. Ein dwylo sydd ar fai yn aml! Bob tro y byddwn yn cyffwrdd â rhywbeth neu rywun, rydym yn trosglwyddo germau i ac o’r arwynebedd neu’r unigolyn hwnnw. Er na allwch stopio plant rhag cael germau wrth iddynt chwarae neu goginio, gallwch leihau’r risg o ledaenu haint drwy ddilyn rhai awgrymiadau hylendid syml.

 

Gwnewch hylendid yn arferiad

Un o’r pethau pwysicaf y gallwch ddysgu i’ch disgyblion yw sut a phryd i olchi eu dwylo. Gwneud yn siwr eich bod yn gwneud hynny yn iawn eich hun yw un o’r ffyrdd gorau i annog hynny. Mae astudiaethau yn dangos bod y plant sydd yn golchi eu dwylo ar yr adegau priodol yn colli llai o ysgol oherwydd salwch na’r rhai nad ydynt yn golchi eu dwylo.

 

 

Sut i olchi eich dwylo / How to wash your hands :

Cystadleuaeth creu poster golchi dwylo / Washing hands poster competition

Poster Jude Cutforth/Jude Cutforth's Poster

Poster ffliw / Flu poster

Top