Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Profion Cenedlaethol / National Tests

PROFION CENEDLAETHOL
NATIONAL TESTS

Mae plant ym Mlynyddoedd 2 i 9 yn cymryd profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd bob haf. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn yr ysgol i gymryd y profion.

 

Children in Years 2 to 9 take national tests in reading and numeracy each summer. It is really important that your child is in school to take the tests.

 

Profion Cenedlaethol 2018 – National Tests 2018

2 - 9 / 05 / 2018

Canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

Bydd yr animeiddiad byr yn siarad rhieni/gofalwyr trwy adroddiadau'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

 

Reading and Numeracy test results - animated guide for parents/carers

This short animation talks parents/carers through the National Reading and Numeracy Test reports

DEUNYDDIAU SAMPL
SAMPLE MATERIALS

Deunyddiau Darllen Saesneg / English Reading Sample Materials

Top