Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Y gymuned / The community

Mae'r ysgol yn gweithio yn aos gyda PC Hughes sydd yn dod i siarad â'n disgyblion am faterion pwysig. The school works closely with PC Hughes who comes to speak with pupils about important matters.

Mae'r ysgol yn gweithio yn agos gyda'r heddlu. Rydym yn cael ein Swyddogion Cymunedol i mewn yn wythnosol i siarad â'r disgyblion yn ein clwb brecwast a hefyd maent yn cynnal sesiwn wythnosol gyda'n 'Heddlu Bach'. We work closely with our local PCSO officers who come in weekly to chat with pupils during breakfast club and also to work with a group of pupils on a project called the Mini Police.

Top