Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Home Learning

Croeso i'n Parth Dysgu o Adref.

Dyma lle byddwn yn gosod gweithgareddau i chi eu cwblhau gartref, ynghyd â darparu'r gefnogaeth a'r arweiniad angenrheidiol y gallech fod eu hangen.

O fewn y parth hwn fe welwch;

Canolfan Fideo lle byddwch yn dod o hyd i fideos o weithgareddau a chanllawiau ar sut i fynd i'r afael â thasgau.

 

Welcome to our Home Learning Zone. 

This is where we will set activities for you to complete at home, together with providing the necessary support and guidance you may require.

 

Within this zone you will see; 

 

Video Centre where you will find videos of activities and guidance on how to approach tasks.

 

Mathletau (Blynyddoedd 3-6)

Still image for this video
Sut i gefnogi eich plentyn ar fathletau....

Mathletics (Years 3-6)

Still image for this video
How to help your child get the most out of Mathletics at home...

TT Rock Stars (Blynyddoedd 2-6 / Years 2-6)

Still image for this video
Cyflwyniad / Introduction:

Headsprout (Blynyddoedd 3-6 / Years 3-6)

Still image for this video
Headsprout is an award winning online children's reading programme

J2e - Spelling on J2blast

Still image for this video
J2e - Spelling on J2blast

J2e Maths Skills on J2 Blast

Still image for this video
J2e Maths Skills on J2 Blast

J2 homework

Still image for this video
J2 homework

Jit5 (Rhan 1 / Part 1)

Still image for this video
Jit5 (Rhan 1 / Part 1)

Jit5 (Rhan 2 / Part 2)

Still image for this video
Jit5 (Rhan 2 / Part 2)

Jit5 (Rhan 3 / Part 3)

Still image for this video
Jit5 (Rhan 3 / Part 3)
Top