Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Y Llywodraethwyr / The School Governors

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mrs Jodi Jones drwy Clerc yr ysgol Mrs S Byng.

 

The Chairperson of the Governors, Mrs Jodi Jones, may be contacted through the school Clerk, Mrs S Byng .

Ffon / Tel : 01792 774612

Ebost / E-mail : yggtirdeunaw@swansea-edunet.gov.uk

 

Enw/Name

Role/ Rôl

Ms Jackie James

Pennaeth/ Head teacher

Mrs Jodi Jones

Cadeirydd/ Chair
Awdurdod Lleol/ Local Authority

Mrs Carly Grancourt

Is-gadeirydd/ Vice-chair

Cymunedol/ Community

Mr John James

Cymunedol/Community

Mr Iwan Mainwaring

Athro/ Teacher

Miss Emma Rees

Cynorthwyydd/ Support staff

Miss Lauren Pope

Rhiant/ Parent

 

Cymunedol/ Community

Miss Claire Jones

Cymunedol/ Community

 

Rhiant/Parent

Nesta TipladyAwdurdod Lleol/ Local Authority

Mrs Sharon Byng

Clerc Llywodraethwyr / Clerk to Governors

Top