Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Gwrth fwlio / Anti bullying

Ydych chi'n gofidio am rywun neu rhywbeth? Hoffech chi rhannu eich gofidion gydag oedolyn sydd yn barod i wrando? Gall siarad â rhywun, p’un ai perthynas, ffrind neu aelod o staff yr ysgol, fod yn gysur mawr. Yn ogystal â siarad gydag un o’r bobl hyn, gallwch chi nawr rhannu eich gofidion trwy ddefnydd ein system negesu ‘Enfys'. Syniad gwreiddiol gan aelodau’r Cyngor Enfys yw Enfys, sydd yn eich galluogi chi (disgyblion Ysgol Gymraeg Tirdeunaw) i rannu eich gofidion gyda Mrs Austin, ein Swyddog Lles. Yr unig beth sydd rhaid gwneud yw cofnodi eich enw, eich cyfeiriad e-bost Hwb (mae un gan bob un ohonoch chi) a neges byr yn amlinellu eich pryder, a gwnaiff Mrs Austin pob ymdrech i siarad â chi, wyneb i wyneb, yn yr ysgol, cyn gynted phosib.
                                                                                                                                                                                                                       
Are you worried about someone or something? Would you like to share your worries with an adult who is ready to listen?  Talking with someone, be it a family member, friend or a member of the school’s staff, can be a great relief.  In addition to talking with these people, you can now also share your worries by using our 'Enfys (the anti-bullying) messaging system. Enfys was originally devised by members of our Rainbow Council, and allows you (Ysgol Gymraeg Tirdeunaw pupils) to message your concerns to Mrs Austin, our school’s Welfare Officer. All you have to do is enter your name, your Hwb e-mail address (which you all have) and a short message explaining your concern, and Mrs Austin will speak with you in person, at school, as soon as possible. 

Problem? Angen siarad amdano? Do you have a problem? Would you like to share it with someone?

Top