Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

GDPR - Amddiffyn data / Data protection

Annwyl Rhieni,

 

Mae gofalu am eich data personol chi fel teulu yn rhywbeth mae’r ysgol yn cymryd o ddifrif. Yr ydym yn rhagweld y bydd nifer o gwmnioedd yn gysylltu a chi dros yr wythnosau nesaf i‘ch hysbysu am y rheolau newydd ar gyfer gofalu am ddata personol a oedd yn cychwyn ar Mai 25ain.Mae’r GDPR yn caniatau i chi gael mwy o reolaeth am eich data personol. Er mwyn i ni gyflawni ein dyletswyddau yn yr ysgol mae angen i ni barhau i gadw data eich plant a’ch teulu ar systemau’r ysgol. Mae rhan fwyaf o’r wybodaeth yma yn ddata yr ydych wedi ei rhoi i ni wrth gofrestru eich plant ac wybodaeth sydd ar y daflen wybodaeth a lenwir ar ddechrau pob blwyddyn academaidd. Rydym felly yn gobeithio y gwnech chi gytuno i ni barhau i gadw eich data er mwyn sirhau eich bod yn parhau i dderbyn :-

 

  • Gwybodaeth pwysig am yr ysgol a’ch plant
  • Gwybodaeth , newyddion am ddigwyddiadau a gwybodaeth am drefniadau dydd i ddydd.

 

 

 

Dear Parent

Looking after your personal data has always been really important to us. We know that lots of companies will be contacting you at this time about changes in data protection regulations that has come into force on 25 May 2018. The General Data Protection Regulation – or GDPR for short – is designed to give you more control over how your data is used. In order for us to fulfil our duties we need to keep a certain amount of data/ information about your children and about your family on our school systems. Most of this information is what you supply us with when you register your child at the school and on the data sheets that we hand out every September. We hope that you will allow us to continue to hold use your data.

As part of that, we want to make sure that we can continue to contact you with :-

 

  • Important information about the school and your children

  • Special news or helpful information

 

 

Yn gywir / Yours sincerely

J James

Pennaeth / Headteacher

Top