Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

CRhA/PTA

Ffair Haf / Summer Fair - 2024

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Llythryon CRhA / PTA Letters

Anrheg Sul y Mamau a Tadau / Present for Mother's Day and Father's Day

Rydym yn ffodus iawn yma yn Nhirdeunaw i gael CRhA gwych sydd yn hynod o weithgar a chefnogol i'r ysgol. Mae'r CRhA yn gweithio yn galed iawn yn yr ysgol yn codi arian er mwyn i'n disgyblion gael y gorau. Gallwch weld yma ble mae'r arian a godwyd gan y CRhA yn mynd.

 

Here at Tirdeunaw we are very fortunate to have a wonderful PTA who support the school. The PTA are constantly working hard at school raising money so that our pupils can have the best. You can see here where all the money raised by the PTA goes. 

 

Gwariodd y GRhA £500 ar gemau buarth newydd i'r disgyblion. / The PTA spent £500 on new games for the pupils.

Mae'r GRhA wedi prynu hysbysfwrdd gwerth i osod tu allan i'r ysgol i rieni weld digwyddiadau'r ysgol yn fwy clir / The PTA have bought a noticeboard to put up in the car park so parents can see clearly school events

Top