Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Gweithdrefnau tywydd garw / Inclement weather procedures

Mae’n bosib y bydd hi’n bwrw eira yn ystod y misoedd nesaf a hoffwn rannu darnau o weithdrefnau tywydd garw’r ysgol gyda chi.

Bydd yr ysgol ar agor fel arfer oni bai ein bod ni yn eich hysbysu. Pan fyddwn yn medru agor yr ysgol yn dilyn tywydd garw fe ofynnwn yn garedig i chi fod yn ofalus iawn wrth i chi gyrraedd yr ysgol.

 

 

 

Just in case there might be snow during the next month or so, we would like to share our inclement weather procedures with you.

The school will be open as usual unless otherwise advertised. When the school is able to open following adverse weather, we ask that you take great care as you arrive at the school.

 

 

Top