Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Nyrs / Nurse

Ein Nyrs Iechyd Ysgol yw Nia Rogers. Our School Health Nurse is Nia Rogers.

Rhif cyswllt/ Telephone: 07816180247

Chwistrell Trwyn Ffliw 2023 / 2023 Flu Nasal Spray

Dyma beth gall disgyblion ysgol eu disgwyl pan fyddant yn derbyn eu chwistrell trwyn ffliw (2021)

Dyma beth gall disgyblion ysgol eu disgwyl pan fyddant yn derbyn eu chwistrell trwyn ffliw yn yr hydref eleni.Bydd ein nyrsys ysgol yn edrych yn wahanol elen...

What school pupils can expect when they receive their flu nasal spray this autumn (2021)

Our school nurses will look different this year when they visit primary school pupils to give them the annual flu vaccine nasal spray.Instead of wearing norm...

Top