Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Lluniau / Photographs

Addysg Gorfforol / Physical Education

Addysg Gorfforol / Physical Education 1
Addysg Gorfforol / Physical Education 2

Blits Brawychus / The Blitz

Blits Brawychus / The Blitz 1
Blits Brawychus / The Blitz 2
Blits Brawychus / The Blitz 3
Blits Brawychus / The Blitz 4
Blits Brawychus / The Blitz 5

Yr Awr Anturus / Genius Hour

Yr Awr Anturus / Genius Hour 1
Yr Awr Anturus / Genius Hour 2
Yr Awr Anturus / Genius Hour 3
Yr Awr Anturus / Genius Hour 4
Yr Awr Anturus / Genius Hour 5
Yr Awr Anturus / Genius Hour 6

Wythnos Gyrfaoedd / Career Week

Wythnos Gyrfaoedd / Career Week 1
Wythnos Gyrfaoedd / Career Week 2

Dathlu Roald Dahl

Dathlu Roald Dahl 1

Dathlu Cymreictod

Dathlu Cymreictod 1
Dathlu Cymreictod 2

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Diwrnod y Llyfr / World Book Day 1
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 2
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 3

Syllu ar y Sêr / Stargazers

Syllu ar y Sêr / Stargazers 1 Amgueddfa Genedlaethol / National Museum
Syllu ar y Sêr / Stargazers 2 Explorer Dome
Syllu ar y Sêr / Stargazers 3
Syllu ar y Sêr / Stargazers 4 Tim Peake

Diwrnod Trwyn Coch / Red Nose Day

Diwrnod Trwyn Coch / Red Nose Day 1

Gweithgareddau Ymarferol

Gweithgareddau Ymarferol  1
Gweithgareddau Ymarferol  2
Gweithgareddau Ymarferol  3

Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms

Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms 1 Castell Cydweli / Kidwelly Castle
Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms 2 Castell Cydweli / Kidwelly Castle
Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms 3 Creu milwr / Creating a solidier
Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms 4 Creu milwr o 1066 / Creating a soldier from 1066
Cestyll a Breniniaethau / Castles and Kingdoms 5 Yr Arglwydd Rhys

Pasg

Pasg 1 Pasg Hapus 2019
Top