Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Y Cwricwlwm / The Curriculum

Llawlyfr Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4 Handbook

Gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol - Information on the National Tests.

Gwybodaeth Thema Cryndod i rieni Ionawr 2019 / Tremors Theme Information for parents January 2019

Crynodeb o waith Tymor yr Hydref / Summary of Autumn Term work

Top