Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Diogelwch ar y we / Internet safety

E-Ddiogelwch a sut i fod yn ddiogel ar-lein  /   E-Safety and how to be safe online

 

Rydym yn Ysgol Gymraeg Tirdeunaw yma i'ch helpu i fod yn ddiogel ar lein. Cymer amser i ddarllen a gwylio y wybodaeth isod. Mae'n bwysig dy fod yn dilyn y rheolau yma POB DYDD yn yr ysgol ac adref.

 

We here at Ysgol Gymraeg Tirdeunaw are here to help you be safe online. Take time to read and watch the information below. It's important that you follow these rules EVERY DAY in school and at home. 

Top