Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Covid-19/ Covid-19

Gwybodaeth 29/10/21 Covid-19 / Covid-19 Information 29/10/21

Llythyr Tymor yr Haf o'r Sir i Rieni / Summer Term Letter on Covid to Parents

Amseroedd Casglu Disgyblion Ysgol Gyfan - Mawrth 2021 / Whole-School Collectiion Times for Pupils - March 2021

Trefniadau Ail-agor CA2 yr Ysgol i Rieni - Mawrth 2021 / Arrangements for Re-opening KS2 for Parents - March 2021

Llythyr Ail-agor CA2 wrth y Sir Mawrth 2021 2021 / County KS2 Re-opening Letter March 2021

Llythyr Ail-agor CS wrth y Sir Chwefror 2021 / February FPh Re-opening Letter from County

Llythyr ail-agor Cyfnod Sylfaen 22.2.21/ Re-opening letter Foundation Phase 22.2.21

Llythyr Diolch Ionawr 2021 wrth Ms James / January Thank-you letter from Ms James

Diweddariad i Ddysgu o Bell 13/1/21 / Update on Learning from Home

Gwybodaeth o'r Sir am Ionawr 2021/ Information from County on January 2021

Gwybodaeth o'r Sir cyn Hanner Tymor Hydref 2020 / Information from the County before October Half Term

HELPWCH NI I ATAL Y CORONAFEIRWS

LET 'S HELP ST OP T HE SPREAD OF CORONAVIRUS

Sganiwch y Cod QR yn Ap COVID-19 y GIG os rydych yn dod i fewn i'r ysgol.

Scan the QR code to check-in using the NHS COVID-19 App if you are entering the school premises. 

Mae y GIG wedi lansio ap COVID-19

 

Mae'r GIG wedi lansio ei ap COVID-19. Mae gan yr ap amrywiaeth o nodweddion a fydd yn eich helpu i gadw'n ddiogel ac i gadw'n cymunedau'n ddiogel. Mae nodweddion yr ap yn cynnwys gwiriwr symptomau, y gallu i drefnu profion COVID-19 a'r gallu i nodi eich bod mewn lleoliadau lletygarwch a lleoliadau eraill lle mae'n rhaid i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad yn haws. Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn ymledu mewn ardaloedd penodol fel y gall awdurdodau lleol ymateb yn gyflym er mwyn ei atal rhag ymledu ymhellach ac achub bywydau. Mae'r ap yn gwneud hyn wrth gadw enw'r unigolyn yn anhysbys. Ni fydd unrhyw un, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod enw na lleoliad unrhyw ddefnyddiwr penodol. I ddarganfod rhagor am yr ap a chael gwybodaeth am yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n diogelu'ch preifatrwydd, ewch i: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig Gallwch ei lawrlwytho yma:

 

Apple

 

https://apps.apple.com/gb/app/nhs-covid-19/id1520427663?fbclid=IwAR1YMh2_kf3jLfHExxx-esUWC9_My63ZrPOsmFOovPJdqS476Oi5CDTFN8o Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

 

Google Play

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

 

 

Ffilm yn esbonio'r app

Still image for this video

NHS launches Covid-19 app in Wales

 

 

Mae'r GIG wedi lansio ei ap COVID-19. Mae gan yr ap amrywiaeth o nodweddion a fydd yn eich helpu i gadw'n ddiogel ac i gadw'n cymunedau'n ddiogel. Mae nodweddion yr ap yn cynnwys gwiriwr symptomau, y gallu i drefnu profion COVID-19 a'r gallu i nodi eich bod mewn lleoliadau lletygarwch a lleoliadau eraill lle mae'n rhaid i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad yn haws. Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn ymledu mewn ardaloedd penodol fel y gall awdurdodau lleol ymateb yn gyflym er mwyn ei atal rhag ymledu ymhellach ac achub bywydau. Mae'r ap yn gwneud hyn wrth gadw enw'r unigolyn yn anhysbys. Ni fydd unrhyw un, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod enw na lleoliad unrhyw ddefnyddiwr penodol. I ddarganfod rhagor am yr ap a chael gwybodaeth am yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n diogelu'ch preifatrwydd, ewch i: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig Gallwch ei lawrlwytho yma:

 

Apple

 

https://apps.apple.com/gb/app/nhs-covid-19/id1520427663?fbclid=IwAR1YMh2_kf3jLfHExxx-esUWC9_My63ZrPOsmFOovPJdqS476Oi5CDTFN8o Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

 

Google Play

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

 

The NHS has launched its Covid-19 App. The App has a range of features which will help you stay safe and help keep our communities safe. App features include a symptom-checker, the ability to book Covid-19 tests and enables you to check-in more easily at participating hospitality and other venues where you have to give your name and address. The app will help the NHS understand if the virus is spreading in a particular area, and so local authorities can respond quickly to stop it spreading further and save lives. The app does this while protecting a user's anonymity.

 

Nobody, including the government, will know who or where a particular user is.

 

Find out more about the app, information about what it does and how it protects your privacy here: https://gov.wales/nhs-covid-19-app

 

You can download it here:

 

Apple

 

https://apps.apple.com/gb/app/nhs-covid-19/id1520427663?fbclid=IwAR1YMh2_kf3jLfHExxx-esUWC9_My63ZrPOsmFOovPJdqS476Oi5CDTFN8o Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

 

Google Play

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.nhs.covid19.production&fbclid=IwAR1W31JuJJbHD1ifOwP6WxZnujleKjeINoVBLwgxg1Bm2r6huaiUW0KQfEs

A film explaining the app

Still image for this video

Gwybodaeth o GIG Cymru / Information from NHS Wales

Llythyr Symptomau Covid-19 / Symptom Letter COVID-19

Gwybodaeth am Fis Medi / Information about September

Llythyr Meithrin Bore - Amseroedd Newydd / Morning Nursery - Start Times

Llythyr o'r Sir am Fis Medi / A letter from County about September

Llythyr Dychwelyd i'r Ysgol 26.06.20 / Returning to School Letter 26.06.20

Gwybodaeth ar ail-agor yr ysgol ar 29ain o Fehefin (19.6) / Information on re-opening the school on 29th of June (19.6)

Gwybodaeth diweddar ail-agor yr ysgol 16.6 / Re-opening of school update letter 16.6

Gwybodaeth i Weithwyr Allweddol / Key Workers Information

Ffurflen Iechyd i lenwi / Health form to complete

Gwybodaeth o'r Sir am sefyllfa ysgolion 13/5/20 / Information from County about the school situation 13/5/20

Holiadur o'r Sir am agor Ysgolion ar 29ain o Fehefin / Questionnaire from the County on the re-opening of Schools on 29th of June

Top