Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Ysgol/School Council

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol. Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yng nghyfarfodydd yr ysgol. 

 

Welcome - we are the school council for 2018/19! We are a crew of pupils that have been elected  by our class mates to represent their voice during school meetings. We meet every half term to discuss ideas, problems and solutions that our class mates have. Our school council represents the views of all our pupils and it gives us the opportunity to feel heard and a part of the whole school community.

 

Yn y cyfarfodydd rydym yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol yn fewnol, allanol ac yn addysgol. Rydym hefyd yn trefnu gweithgareddau gwanhaol i’r disgyblion. Eleni rydym yn ffocysu ar wella Cymreictod yn yr ysgol ac eisiau annog pob disgybl i siarad Cymraeg tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth.

 

In every meeting we discuss different ways in which we can improve our school internally, externally and educationally. We also organise various activities for the pupils. 

Ein Cyngor Ysgol 2018/19

Top