Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Enfys/Rainbow Council

Y Cyngor Enfys

Croeso i dudalen y Cyngor Enfys 2017-18. Rydym ni yn gyfrifol am helpu i ddatblygu hawliau a lles plant ar draws yr ysgol gyfan. Ein nod yw i sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn hapus ac yn iachus. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i helpu Mrs Davies i ennill Gwobr Lefel 2 Hawliau Plant. Eleni rydym yn bwriadu i barhau â'r gwaith hawliau plant a gweithio gyda Mrs Doyle i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iachus.

 

The Rainbow Council

Welcome to The Rainbow Council's page 2017-18. We are responsible for helping to develop children's rights and well-being across the whole school. Our aim is to ensure that all the pupils are happy and healthy. We have been working diligently with Mrs Davies to receive the Level 2 Rights Respecting School Award. This year we intend on continuing to develop the children's rights and also work along side Mrs Doyle to work towards the Healthy Schools National Quality Award.

 

 

 

Dyma ni!

                                             Dyma ni! 1

                                                

Cam 6 Cynllun Ysgolion Iachus
 

Da iawn i'r ysgol am ennill Cam 6 o'r Cynllun Ysgolion Iachus. Diolch i ddisgyblion yr ysgol ac aelodau'r cyngor enfys dros y ddwy flynedd diwethaf, am eu holl waith caled a'u brwdfrydedd am ddatblygu iechyd a lles ar draws yr ysgol gyfan. 

 

Phase 6 Healthy Schools Award

Well done to the school for being awarded Phase 6 of the Healthy Schools Award. Thank you to all the school pupils and members of the rainbow council from the last two years, for all their hard work and enthusiasm for developing health and wellbeing across the whole school.

 

 

 

Top