Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Eco/Eco Council

Iggy yw masgot y Cyngor Eco!

            

Beth yw’r Cyngor Eco?

Rydyn ni yn edrych ar ôl amgylchedd yr ysgol. Rydyn ni’n gwneud yn siwr ein bod ni’n gwybod am yr 8 maes pwysig:

1. Sbwriel (rubbish)

2. Lleihau Gwastraff (reduce waste) - e.e. ailgylchu

3. Ynni (energy)

4. Dŵr (water)

5. Trafnidiaeth (transport)

6. Tir yr ysgol (school grounds)

7. Dinasyddiaeth Fyd-eang (Global Citizenship)

8. Byw’n Iach (Healthy Living)

 

 

Dyma'r Cyngor Eco, 2020-2021

Sut penderfynon ar beth i’w wneud yn ystod y flwyddyn?

 

* Adolygiad amgylcheddol o’r ysgol - taith o gwmpas yr ysgol i weld beth oedd y Cyngor Eco yn gallu gwella.

* Dewis pethau i wella a gosodwyd y rhain yn y cynllun datblygu eco am y flwyddyn.

* Siarad a phleidleiso mewn cyfarfodydd Cyngor Eco.

 

Cynllun Gweithredu y Cyngor Eco, 2018-2019

Cynllun Gweithredu y Cyngor Eco, 2019-2020

Cynllun Gweithredu y Cyngor Eco, 2020-2021

Cod Eco YGG Tirdeunaw

Her Poster Diwrnod Gwyrdd / Go Green Day Poster Challenge

Llythyr Diwrnod Awstralia 2020

Top