Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Cyngor Eco/Eco Council

Cod Eco YGG Tirdeunaw, 2023-2024

            

Beth yw’r Cyngor Eco? / What is the Eco Council?

Rydyn ni yn edrych ar ôl amgylchedd yr ysgol. Rydyn ni’n gwneud yn siwr ein bod ni’n gwybod am y naw (9) maes pwysig / We look after the school environment and we make sure that we know about the nine (9) important areas:

1.  Dinasyddiaeth Fyd-eang / Global Citizenship

2. Sbwriel / Rubbish

3. Lleihau Gwastraff (e.e. ailgylchu) / Reduce waste (i.e. recycling)

4. Ynni / Energy

5. Dŵr / Water

6. Tir yr ysgol / School grounds

7. Bioamrywiaeth / Biodiversity

8. Trafnidiaeth / Transport

9. Iechyd, Llesiant a Bwyd / Health, Welfare and Food

 

 

Cyngor Eco, 2023-2024

Sut benderfynon beth i’w wneud yn ystod y flwyddyn? / How do we decide what to do during the year?

 

* Adolygiad amgylcheddol o’r ysgol - taith o gwmpas yr ysgol i weld beth oedd y Cyngor Eco yn gallu gwella ac i weld beth sydd yn dda / Environmental review of the school - walk around the school to see what can be improved and to see what is being done well. 

 

 

* Dewis pwyntiau i wella yn y naw (9) maes eco a gosod y rhain yn y cynllun gweithredu eco am y flwyddyn / Choose points to improve in the nine (9) eco areas and put them in the eco action plan for the year.

 

 

* Siarad a phleidleisio mewn cyfarfodydd Cyngor Eco / Speak and vote in Eco Council meetings

 

Poster Sbwriel 2022-2023

Top