Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Meithrin / Nursery

 

 

Croeso cynnes i chi i dudalen y dosbarth meithrin.  Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau'r meithrin.

A warm welcome to the nursery class.  The aim of this page is to give you a taste of what goes on in the nursery classroom.

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Welsh Alphabet Song

Dyma'r wyddor yn Gymraeg!Am fwy o hwyl dewch i https://S4C.cymru/CywHere's the Welsh alphabet!For more Welsh games, shows and songs, visit https://Cyw.Cymru/en/

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts - Cam 1 Melyn

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y...

Hoff Hwiangerddi (Cymraeg)

Hwyl wrth ddarllen a dysgu.Mae Cyfres Straeon Swynol yn cyflwyno llyfrau poblogaidd ar newydd wedd. Rhoddir cyfle i blant ddarllen a gwrando ar y straeon dif...

Dewch i Ddawnsio - Lliwiau | Dance with Huw - Colours

🎨 Bore da! 🌈💚💙💜 Edrychwch allan am holl liwiau'r enfys gyda Huw a chân y lliwiau heddiw! ❤️🧡💛🎨 Good morning! 🌈💚💙💜 Look out for all the colours of...

Gweithgareddau Mudiad Meithrin / Mudiad Meithrin Activities

Top