Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Lluniau / Photographs

Sioe Harri Tudur

Trip Castell Penfro

Dr Geraint Jenkins
Gwaith Celf / Art Work
Mathemateg Actif / Maths Active
Arbrawf Gwyddonol / Science Experiment
Diwrnod Santes Dwynwen
Gwyddoniaeth Gwyllt
PC Hughes e diogelwch

Dydd Miwsig Cymraeg / Starter Iaith / Seren a Sbarc

Dysgu am losgfynyddoedd gyda Dr Rhian Meara

Dydd Gwyl Dewi

Iymsgrymflaswych Tymor Y Gwanwyn 2019

Ysbrydoli Thema
Blasu olifau
Blasu lemwn
Blasu caws
Mwyhnau blasu bwydydd amrwyiol
Diwrnod y Llyfr 2019
Coginio gyda Richard Shaw
Coginio gyda Richard Shaw

Tymor yr Haf 2019 / Summer Term 2019

Capel Mynyddbach
Meleri Wyn James
Meleri Wyn James
Parc Margam
Parc Margam
Parc Margam
Parc Margam
Parc Margam
Parc Margam
Top