Menu
YSGOL GYMRAEG TIRDEUNAW - 'O'r fesen, derwen a dÿf'
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

O’r fesen derwen a dŷf

Ysgol Iach / Healthy School

Rydym yn falch iawn o'm statws Ysgol Iach yn YGG Tirdeunaw ac ar ôl derbyn llwyddiant ym mhob cam o fenter Ysgolion Iach Aberatwe, rydym nawr yn anelu at gyrraedd y wobr Ansawdd Genedlaethol. Er mwyn llwyddo, rhaid i ni ddangos ein bod yn parhau ac yn gwella'r weithredoedd rydym wedi eu gwneud yn flaenorol. Byddwn yn ddiochgar iawn i gael eich cefnogaeth wrth i ni weithredu hyn ac mae gennych ran bwysig i chwarae wrth i ni symud ymlaen.

 

Os oes gennych unrhyw arbenigedd neu syniadau a fyddai yn fuddiol wrth i ni anelu am y wobr anrhydeddus yma a wnewch chi gysylltu a Mrs Davies, ein cydlynydd Ysgol Iach, os gwelwch yn dda.

 

Gyda chefnogaeth cyson y plant, staff a rhieni, gallwn sicrhau bod y plant yn arddangos agweddau positif tuag at fywyd iachus. Wedi'r cyfan – rydym i gyd yn anelu at un peth angenrheidiol - i fagu plant iach, ffit ac hapus ar gyfer y dyfodol!

 

 

We take pride in our Healthy School status here at YGG Tirdeunaw and are pleased to have achieved all five phases of the Swansea Healthy Schools scheme. Our next step is to aim for the National Quality Mark award which involves collating our evidence and continuing to look for ways to improve the healthy actions we have previously done.

 

If you have any expertise or additional ideas which would be beneficial in leading us forward for this prestigious award, please contact Mrs Davies, our healthy school coordinator.

 

With both staff and parental support we can strive to ensure that the children display positive attitudes towards leading a healthy lifestyle. After all – we all share the same goal – to nurture our children into becoming healthy, fit and happy adults for the future!

Top